אל ההודעות

 פלאפון עם המון הודעות על המסך. כותרת: "אל ההודעות."

Explanation (i.e. ruining the joke)

Continuing our theme of Hebrew puns... There are several prayers that use the phrase “אל ההודאות” (ʾel hahodaʾot), which can be translated as “the Lord of Thanksgiving.” In Israeli Hebrew, “אל ההודאות” is homophonous with “אל ההודעות” (ʾel hahodaʿot), which means ”the Lord of Notifications.”